Suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy
Bu “Suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy”Suwdan ýasalan metal boýag üçin ýörite işlenip düzülendir, suwdan ýasalan metal primeriň formulasy hökmünde ulanylyp bilner we boýag gutarýar we çözüjiniň daşky gurşaw meselelerini düýbünden çözüp bolýar.

Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar
1.Ajaýyp ýalpyldawuk saklaýyş häsiýeti, Poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagt azalýar.
2. Metall materiallary üçin ajaýyp goragy üpjün edýän ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy.

Arza
Suw bilen amin bişirmek lak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň