Poliurea elastomerini spreý (SPUA)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş
Spreý poliurea elastomer (SPUA) daşky gurşawy goramak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin daşky gurşaw gurluşyk tehnologiýasydyr. Çalt bejeriş galyplaryny gazanmak üçin ýörite pürküji enjamlar tarapyndan ýokary basyş astynda A we B iki görnüşli suwuklyk bilen çalt garylýar.

Aýratynlyklary
100% gaty mazmun, daşky gurşawa arassa we üýtgäp durýan erginler ýok.
Çydamly we dowamly poslama garşylyk, FRP, 3PE we epoksi we ş.m.
Suw geçirmeýän ajaýyp öndürijilik, örtülen materiallardan has gowy.
Efficiencyokary netijelilik, pürküji enjamlar toplumy günde 1000 inedördül metrden gowrak püskürip biler.
Ajaýyp köýnek garşylygy we iň geýilýän rezin materiallaryň biri.

Goýmalar
DH101, alifatiki seriýaly elastik SPUA ajaýyp reňk saklaýar, uzak wagtlap güne düşenden soň reňkini üýtgetmez, ysly SPUA-dan düýpgöter tapawutlanýar .Bu esasan ysly SPUA suw geçirmeýän ýa-da ýüzüni goramak üçin ulanylýar. açyk reňkli önümler.
DH102, alifatiki seriýaly gaty SPUA ajaýyp reňk saklaýar, uzak wagtlap güne düşenden soň reňkini üýtgetmez, ysly SPUA-dan düýpgöter tapawutlanýar, esasan ysly SPUA antikorroziýanyň ýüzüni, ýüzüni goramakda ulanylýar; açyk reňkli önümler ýa-da hoşboý ysly SPUA bilen sepilen metal önümleriniň antikroziýa üstü.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň