Leeke komponent Suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Leeke komponent Suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy
Bu “leeke-täk komponentli suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy”, ýokary ýalpyldawuk, ýokary aç-açanlygy, ýokary berkligi we suwa çydamlylygy bilen suwdan ýasalan agaç lak boýagy üçin ýörite döredildi.

Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar
1.Ajaýyp ýalpyldawuk saklaýyş häsiýeti, poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagtlaryň azalmagy.
2. Agaç üstündäki materiallar üçin ajaýyp goragy üpjün edýän ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy.
3.Biziň materiallarymyz tygşytly bahada.

Arza
Componenteke komponent agaç boýagy berkitýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň