ýeke komponentli suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Leeke komponent Suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy
Bu “leeke-täk komponentli suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy”
suwdan ýasalan metal boýag üçin ýörite işlenip düzülendir, Senagat gorag örtügi üçin başlangyç boýag we gutarnykly boýag hökmünde ulanylyp bilner.

Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar
1.Ajaýyp ýalpyldawuk saklaýyş häsiýeti, poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagtlaryň azalmagy.
2. Metal ýerüsti materiallar üçin ajaýyp goragy üpjün edýän her dürli metal esasy materiallara ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy.
3.Biziň materiallarymyz tygşytly bahada.

Arza
Watereke-täk suwdan ýasalan metal boýag.
Suw bilen öndürilýän senagat boýagy.
Şeýle hem azajyk bejeriş serişdesini goşup öndürijiligi gowulaşdyryp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň