çalt reaktiw spreý poliurea pol materialy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş
DH831 senagat polunyň materialy çalt reaktiw pürküji poliurea elastomer materialy, Çalt reaktiw we emele geliş aýratynlyklaryna we egrem-bugram örtük aýratynlyklaryna eýedir .Bu ajaýyp suw geçirmeýän we korroziýa garşy we ýokary aşgarlyga garşy öndürijiligi bar .Eokary çeýeligi we uzalmagy bilen, üstü Substrat ýykylan hem bolsa, üznüksiz integral bolup galar

Arza
DH831 senagat poly, himiki zawodlar, derman öndürýän zawodlar, azyk önümleri zawodlary, ammarlar we awtoulag duralgalary ýaly eýwanlary goramak üçin dürli kärhana ussahanalarynda ulanylýar .Bu tennis korty, basketbol meýdançasy ýaly köp sanly sport meýdançalarynda hem ulanylyp bilner. badminton meýdançasy we ýeňil atletika. Mundan başga-da, stadion stendini goramak üçin hem ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň