Önümlerimiz

Emulsiýa

 • Suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy

  Suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy

  Suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy Bu “Suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy”, suwdan ýasalan metal primeriň formulasy hökmünde ulanylyp bilner we boýag gutarýar we çözüjiniň daşky gurşaw meselelerini düýbünden çözüp bilýän, suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy.Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar 1. Ajaýyp ýalpyldawuk saklaýyş häsiýeti, Poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagt azalýar.2. Ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy, bu ...
 • Suw bilen aýna boýag emulsiýasy

  Suw bilen aýna boýag emulsiýasy

  Suwdan aýna boýag emulsiýasy Bu “Suwdan aýna boýag emulsiýasy”, ajaýyp ýelmeşme, ajaýyp suwa garşylygy we aýna esasy materiallar üçin alkogola garşylygy bolan Suwdan aýna boýag emulsiýasy üçin ýörite döredildi.Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar 1.Proziýa garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagt azalýar.2. Aýna üstündäki materiallar üçin ajaýyp goragy üpjün edýän ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy.Daş görnüşi düşnükli ...
 • ýeke komponentli suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy

  ýeke komponentli suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy

  Leeke komponentli suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy Bu “Compeke komponentli suwdan ýasalan metal boýag emulsiýasy” suwdan ýasalan metal boýag üçin ýörite işlenip düzülendir, Senagat gorag örtügi üçin başlangyç boýag we gutarnykly boýag hökmünde ulanylyp bilner.Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar 1. Ajaýyp ýalpyldawuk saklaýyş häsiýeti, poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagt azalýar.2. Her dürli metalda ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy b ...
 • Leeke komponent Suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy

  Leeke komponent Suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy

  Compeke komponentli suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy Bu “leeke komponentli suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy”, ýokary şöhle, ýokary aç-açanlyk, ýokary berklik we suwa çydamlylygy bilen suwdan ýasalan agaç lak boýagy üçin ýörite döredildi.Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar 1. Ajaýyp ýalpyldawuk saklaýyş häsiýeti, poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagt azalýar.2. Ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy, bu ajaýyp goragy üpjün edýär ...
 • Iki komponentli suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy

  Iki komponentli suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy

  Iki komponentli suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy Bu emulsiýa iň soňky polimerizasiýa tehniki tarapyndan köp funksiýaly akrilat monomerlerinden ýasaldy.Agaç boýaglaryny yzygiderli guradylan we pes temperaturada bişirmek üçin ulanyp bolýar.Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar 1. Ajaýyp aç-açanlyk we ýalpyldawuk saklamak häsiýeti, poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagt azalýar.2. Ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ajaýyplygy üpjün edýän ýokary gatylyk ...
 • Iki komponentli suwdan ýasalan plastmassa we rezin boýag emulsiýasy

  Iki komponentli suwdan ýasalan plastmassa we rezin boýag emulsiýasy

  Iki komponentli suwdan ýasalan plastmassa we rezin boýag emulsiýasy Bu “Iki komponentli suwdan ýasalan plastmassa we rezin boýag emulsiýasy” ýokary şöhle, ýokary aç-açanlyk, ýokary berklik we suwa garşylyk, howa garşylygy we ýelmeşmesi bilen ekologiýa taýdan arassa plastmassa we rezin suw reňkleri üçin ýörite döredildi. ABS, PC ýa-da beýleki poliesteriň üstünde örtük üçin.Esasy häsiýetleri we artykmaçlyklary 1. Ajaýyp ýalpyldawuk saklaýyş häsiýeti, poslama garşylyk, çözüji garşylyk, kol ...