Taryhymyz

1999-njy ýylda

Şondan bäri döredilen polimer himiki serişdeleri öndürmek üçin hünärmen Weifang Dehua Täze Polimer Material Co.

Şol ýylda himiýa zawodymyz gutardy we Milli standart hökmünde talap edilýän önümlerden kanagatlandy, her ýyl 50,000 tonna CPE (hlorlanan polietilen) önümçilik kuwwatyna çenli dünýäde ösen önümçilik enjamlaryna eýe.

2000-nji ýylda

ähli fotosurat çyzgylarymyz we amatly toparymyz we derňew merkezimiz ISO 9001 ulgamy tarapyndan tassyklandy.

2000-nji ýylyň üçünji möwsüminde biziň KITEchem markamyz CPE dünýä bazarlaryna eksport edildi we şu wagta çenli meşhur abraý gazandy.

Häzirki wagtda halkara ösüşiň iň ýokary nokadynda durup, her bir müşderi üçin talaplary kanagatlandyrmak üçin has köp görnüşli himiki önümlerimizi sarp edýäris, şol sanda dört zat:

1.PVC goşundylary: PVC kalsiý we sink stabilizatory, PVC birleşdiriji stabilizator, akril täsir üýtgediji (AIM), PVC üçin akril gaýtadan işleýän gurallar,

2. Poslama garşy boýag, palto we ýelimleýji we ş.m. ulanylýan senagat örtük goşundylary, aşakdaky ýaly: Hlorlanan rezin, ýokary hlorlanan polietilen, xorly poliwinil hlorid,

3. Senagat ýagy boýagy üçin suw bilen ekologiýa taýdan arassa emulsiýa: agaç boýag emulsiýasy, plastmassa we rezin reňk emulsiýasy, aýna boýag emulsiýasy, metal boýag emulsiýasy, akril reňk emulsiýasy we ş.m.
4. Spreý Polyurea Elastomer (SPUA), elastik suw geçirmeýän material, elastik poslama garşy material, metal gurluşy antikroziýa materialy ýaly poslaýjy material.

Dünýädäki ähli dostlar bilen tanyşanyma begenýärin!