PVX önümleri üçin akril gaýtadan işleýiş kömegi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş
RicaglamakAkril gaýtadan işlemek kömegilist, filmler, çüýşeler ýaly ähli PVC önümlerine ulanylýan özboluşly ýaglaýyş funksiýasyna eýedir,
profil, turba, turba ýerleşdirmek, sanjym galyplary we köpük tagtasy.

Esasy görnüşleri
LP175, LP175A, LP175C, LPn175

Tehniki spesifikasiýa

Haryt Bölüm Spesifikasiýa
Daş görnüşi - Ak poroşok
Eliň galyndysy (30 mesh) % ≤2
Üýtgäp durýan mazmun % ≤1.2
Içki ýapyşyk (η) - 0.5-1.5
Görnüş dykyzlygy g / ml 0.35-0.55

Aýratynlyklary
PVC emele getiriş prosesinde az mukdarda ýag çalmakAkril gaýtadan işlemek kömegiPVC önümlerini metal galyndydan aňsatlyk bilen aýyrar we asyl aç-açanlyga esaslanyp PVC önümlerine has gowy akym ukybyny berer.Şol bir wagtyň özünde, bu iş wagtyny uzaldar, önümçiligi artdyrar we önümlere nepislik berer.
Acaglaýjy akril gaýtadan işleýiş kömegi ýeke özi ulanylyp bilner, PVC rezininiň plastifikasiýasyny öňe sürmek üçin beýleki gaýtadan işleýän gurallar bilen hem ulanylyp bilner.
Tehniki tejribelerimiz hökmünde LP175 we LP175P aç-açan we aç-açan PVC önümlerinde ulanylyp bilner.LPn175 diňe aç-açan PVC önümlerinde ulanylýar.
 
Gaplamak
PP Içerki plastmassa torbalar bilen dokalan torbalar, 25kg / halta.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň