Önümlerimiz

Senagat örtük goşundylary

 • Hlorlanan kauçuk (CR)

  Hlorlanan kauçuk (CR)

  Giriş Hlorlanan kauçuk, rezin garyndy maşyn tarapyndan tebigy kauçukdan ýa-da sintetiki kauçukdan öndürilen, soňra bolsa tehniki prosesi biziň kompaniýamyz tarapyndan garaşsyz öwrenilip, işlenip düzülen we üýtgedilen önümlere öwrülmegi üçin ýokary hlorlanan pes rezin önümidir. uglerod tetrahlorid çözüji usuly ýa-da suw fazasy usuly. Tehniki amallarymyz bilen ýelimlenmegiň we ýylylygyň durnuklylygy ep-esli gowulaşýar.Hlorlanan kauçuk ...
 • Chokary hlorlanan polietilen (HCPE)

  Chokary hlorlanan polietilen (HCPE)

  Hlorlanan polietileniň (CPE) uzalýan önümi bolan ýokary hlorlanan polietilen (HCPE), ýokary öndürijiligi bolan ajaýyp himiki maddalar we sintetiki polimer materialdyr.Chorokary hlorlanan polietilen çuň hlorlaşma arkaly ýörite polietilen tarapyndan öndürilýär.HCPE-iň hlor düzümi, himiki durnukly öndürijilik bilen müşderileriň talaplaryna laýyklykda 58% -75% aralygynda dolandyrylyp bilner.Dürli organiki erginlerde eräp bilýär ...
 • Hlorlanan poliwinil hlorid (CPVC)

  Hlorlanan poliwinil hlorid (CPVC)

  Giriş: Hlorlanan poliwinil hlorid ýokary molekulýar sintetiki material we in engineeringenerçilik plastmassa görnüşidir. Ultramelewşe şöhleleriniň aşagyndaky poliwinil hlorid bilen hloryň arasyndaky reaksiýa netijesinde öndürilýär. Bu önüm ak ýa-da açyk sary reňkli poroşok.Molekulýar baglanyşygyň we polýarlygyň tertipsiz häsiýeti, hlorlanan poliwinil hlorid hlorlaşanda artar.Erginligi we himiki durnuklylygy has gowudyr, şonuň üçin ýylylyga garşylygy güýçlendirmek üçin ...