Chokary hlorlanan polietilen (HCPE)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hlorlanan polietileniň (CPE) uzalýan önümi bolan ýokary hlorlanan polietilen (HCPE), ýokary öndürijiligi bolan ajaýyp himiki maddalar we sintetiki polimer materialdyr.
Chorokary hlorlanan polietilen çuň hlorlaşma arkaly ýörite polietilen tarapyndan öndürilýär.
HCPE-iň hlor düzümi, himiki durnukly öndürijilik bilen müşderileriň talaplaryna laýyklykda 58% -75% aralygynda dolandyrylyp bilner.
Dürli meýdançalaryň organiki erginlerinde, gidroklor efirinde, ketonda we efirlerde, metilbenzolda we ksilen ergininde paritkual taýdan gaty ergin bolup biler.
HCPE, molekulýar gurluşynyň doýmagy we köp mukdarda hlor atomlary bilen has ýokary himiki durnuklylyga eýedir, bu ajaýyp örtük we rezin we ýelimleýji rezin emele getirýär,
HCPE örtügi aňsatlyk bilen film emele getirýär, ýag garşylygy, ozona garşylygy, ultramelewşe garşy, himiki poslama garşylyk, kislota garşylygy, aşgazan garşylygy we ultramelewşe garşy gowy ukyplylygy, organiki duz, ýangyn saklaýjy, suw we bug bilen oňat täsir etmez. , çygly hlor gazyna garşylyk, CO2, SO2, H2S, gowy ýylylyk durnuklylygy, şol bir wagtyň özünde 130-dan ýokary ýylylyk HCL goýberilende bozular,
Adaty temperaturada saklanyp bilner, polat önümleriniň we sementiň üstünde ýokary ýelimleýji güýje eýe bolup, ýörite poslama garşy pan we ýelim üçin giňden ulanylýar.

HCPE-ni ulanmak
1. corörite poslama garşy boýag: deňiz boýagy, konteýner boýag, poslama garşy primer, poslama garşy reňk, poslama garşy lak, poslama garşy lak emeli, poslama garşy pos, poslama garşy estetiki boýag, agyr boýag (köpri, polat gurluşy, himiýa maşynlary, duz zawody, balykçylyk maşynlary), turba örtükleri we ş.m.
2. Otdan we reňkden ýasalan reňk, ýangyn saklaýjy boýag, agaç we polat gurluşynyň daşy üçin örtük.
3.Gurmak örtügi, bezelen bina örtügi, daşky reňkdäki beton.
4. markükleme belligi boýagy: howa menzili üçin boýag, asfalt bellikli boýag, marşrut belligi boýagy we ýol üçin şöhlelendiriji boýag.
5.Adhesive: esasan PVC turba PVC armaturlary, PVC profil ýaly dürli pvc önümlerini birikdirmek üçin ulanylýar.
6.Bu syýa we ýelimleri çap etmegiň asyl materiallary hökmünde ulanylyp bilner.
7.Kagyz we süýüm meýdanynda ýangyn saklaýjy serişde, rezin önümler üçin ýelimdäki ýylylyga çydamly üýtgediji (esasy mazmuny neopren), kagyz we alýumin folga üçin syýa üýtgediji hökmünde hem ulanylyp bilner.
HCPE, uzak ömri ulanmagyň, çalt gurak, temperatura üçin çäksiz, bir komponent, zäherli we ş.m. aýratyn antikroziw boýag üçin ajaýyp film emele getirýän materialdyr.

Indeks

Talap

Synag usuly

HCPE-L

HCPE-M

HCPE-H

Iscapyşmazlyk, Mpa.s (20% Ksilen, 25 ℃)

<15 > 15, <60 > 70 Aýlanma viskometri

Hloryň düzümi,%

58-75 58-75 58-75 Merkuri nitrat Volumetric tarapyndan

Malylylyk bölünişiniň temperaturasy ℃ ≥

120 120 120 Oilag wannasy bilen gyzdyryň

Çyglylyk,%

0.2 0.2 0.2 Gury hemişelik temperatura

Daş görnüşi

Ak poroşok Wizual gözden geçirmek

Çözüw

Eräp bilmeýän madda ýok Wizual gözden geçirmek

Howpsuzlyk we saglyk
HCPE (Chokary hlorlanan polietilen) galyndy karon tetrahloridi bolmazdan ýokary arassa himiki önüm bolup, yssyz, zäherli däl, ýangyn saklaýjy, adam bedeni üçin durnuksyz we zyýansyzdyr.

Gaplamak, saklamak we daşamak
20 + 0.2kg / sumka, 25 + 0.2kg / sumka,
Daşarky halta: PP trikota bag sumka.
Içindäki sumka: PE inçe film.
Bu önüm gün şöhlesinden, ýagyşdan ýa-da yssydan gaça durmak üçin gury we şemalladylýan ammarda saklanmalydyr, arassa gaplarda hem daşalmalydyr, bu önüm howply däl önümleriň bir görnüşidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň