Elastik suw geçirmeýän material

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş
DH821 elastik suw geçirmeýän material, izosýanat, ýarym prepolimer, amin zynjyryny uzadýan, polietilen, pigment we kömekçi enjamlardan ybarat spreý poliurea elastomer materialy, daşky gurşawa arassa örtük materiallarynyň täze görnüşidir.

Arza
DH 821 elastik suw geçirmeýän material, esasan, üçek, suw howdany, basseýn, akwarium, tuneliň suw geçirmeýän desgasy, bent, köprüler we suw tygşytlaýyş taslamalary ýaly beton desgalaryň suw geçirmezligi üçin ulanylýar, ýokary derejeli preast köprüleriniň gidroizolýasiýasynda hem ulanylýar; demir demir beton


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň