çakyşmaga garşy elastik material

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş
DH511 çakyşmagyna garşy elastik material, izosýanat ýarym prepolimerden, amin zynjyryny uzadýan, polietilen, pigment we kömekçi enjamlardan ybarat spreý poliurea elastomer materialydyr. Bu täze daşky gurşaw üçin arassa örtük materialydyr.

Arza
DH511 çakyşmagyna garşy elastik material, deňiz tagtasyny, gämi duralgasyny, nawigasiýa belligini we bamper gämisini goramak üçin ýörite işlenip düzülendir, DH511 Elastik çaknyşma garşy materialdan ýasalan ýüzýän material zeper ýeten ýagdaýynda-da çökmez, bu çümüp bilmeýän ýüzýän zat hökmünde hem bilinýär material.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň