Iki komponentli suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iki komponentli suwdan ýasalan agaç lak emulsiýasy
Bu emulsiýa iň soňky polimerizasiýa tehniki tarapyndan köp funksiýaly akrilat monomerlerinden ýasalýar.Agaç boýaglaryny yzygiderli guradylan we pes temperaturada bişirmek üçin ulanyp bolýar.

Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar
1. Ajaýyp aç-açanlyk we ýalpyldawuk saklamak häsiýeti, poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagt azalýar.
2. Agaç üstündäki materiallar üçin ajaýyp goragy üpjün edýän ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy.
3.Biziň materiallarymyz tygşytly bahada.

Arza
Iki komponent agaç boýagy berkitýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň