Iki komponentli suwdan ýasalan plastmassa we rezin boýag emulsiýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iki komponentli suwdan ýasalan plastmassa we rezin boýag emulsiýasy
Bu “Iki komponentli suwdan ýasalan plastmassa we rezin boýag emulsiýasy”, ABS, PC-iň üstünde örtmek üçin ulanylýan ýokary ýalpyldawuk, ýokary aç-açanlygy, ýokary berkligi we suwa çydamlylygy, howa garşylygy we ýelmeşmesi bilen ekologiýa taýdan arassa plastmassa we rezin reňkli reňkler üçin ýörite döredildi. ýa-da beýleki poliester.

Esasy häsiýetler we artykmaçlyklar
1.Ajaýyp ýalpyldawuk saklaýyş häsiýeti, poslama garşylyk, çözüji garşylyk, reňk çydamlylygy, gaýtalanýan wagtlaryň azalmagy.
2. Agaç üstündäki materiallar üçin ajaýyp goragy üpjün edýän ajaýyp ýelmeşme, çeýeligi we ýokary gatylygy.
3.Biziň materiallarymyz tygşytly bahada.
Fiziki aýratynlyklary

Daş görnüşi

Translarent mike ak suwuklyk

Aýnanyň geçiş temperaturasy (℃)

20

Agramda ölçenýän berklik (%)

42 ± 0,5

Brrokfildiň ýapyşygy (sentipoise, LVT, 2 # rotor, 60 rewolýusiýa / minut 25 ℃)

 

<400

Polimer görnüşi

Akrilat kopolimer

Gidroksil bahasy (berklik bilen ölçelýär)

80

PH

6.5-7.5

Kislotanyň bahasy (berklik bilen ölçelýär)

8

Filmiň emele getirýän iň pes temperaturasy (℃)

10

 

 

Arza
Plastmassa we rezin boýagdan goşa komponenet.
Baýer 2655 bejeriş serişdesi üçin maslahat berilýär we goşulan mukdar emulsiýanyň 10% -idir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň