PVX önümleri üçin hlorlanan polietilen

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça giriş
Hlorlanan polietilen (CPE), suw fazasy usuly bilen hlorlaşma arkaly HDPE-den öndürilen ýokary molekulýar polimer materialdyr we ýokary molekulanyň aýratyn gurluşy önümlere ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyk berýär.

Önümler seriýasy
CPE programmalaryna görä, olary iki topara bölýäris: CPE we CM we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, her topar üçin dürli tehniki görkezijiler bilen köp görnüşi ösdürdik.

Öndürijilik aýratynlygy
Plasticönekeý plastmassa önümleri:
CPE önümleri, gaty PVC profil, turbalar, turba armaturlary we panel ýaly gaty we ýarym ýumşak önümleri gaýtadan işlemekde giňden ulanylýan çykdajylara täsir ediji üýtgediji.CPE PVC taýýar önümleriň täsir güýjüni ýokarlandyryp biler.
Softumşak önümler:
Iň oňat elastomer hökmünde CM ýumşak rezin önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.

Magnit materiallar
CPE ferrit magnit tozy bilen ýokary doldurma ukybyna eýe, ondan öndürilen magnit kauçuk önümler pes temperatura çeýeligine eýe bolar we sowadyjynyň möhürleýji zolaklary, magnit kartoçkalary we ş.m. hökmünde giňden ulanylyp bilner.

Oda çydamly ABS

CPE-iň özi hlory öz içine alýar we ýangyna garşy saklaýjy bilen eýe bolup, ýangyna çydamly ABS formulasyna degişlidir, ABS fomulýasiýasyna käbir CPE goşmak, diňe bir organiki däl ýangyn saklaýjynyň köp bolmagy sebäpli ýüze çykýan fiziki häsiýetleriň ýitmeginiň öňüni alyp bilmez, eýsem tutuş ulgamda ýangyna çydamlylygyny güýçlendirip biler.

Biziň kompaniýamyz, dürli professional müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli molekulýar agramy, hloryň düzümini we kristallylygyny öz içine alýan sekiz sany adaty CPE derejesini üpjün edýär.

Biziň kompaniýamyz, dürli professional müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli molekulýar agramy, hloryň düzümini we kristallylygyny öz içine alýan sekiz sany adaty CPE derejesini üpjün edýär.

Haryt

Bölüm

Görnüşi

CPE135A

CPE7035

CPEK135

CPEK135T

CPE3615E

CPE6035

CPE135C

CPE140C

CPE2500T

CPE6025

Hlor düzümi % 35 ± 2 35 ± 2 35 ± 2 35 ± 2 36 ± 1 35 ± 2 35 ± 2 41 ± 1 25 ± 1 25 ± 1
Birleşme ýylylygy J / g ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 20-40
Kenar gatylygy A ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 ≤70
Dartyş güýji Mpa ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥6.0 ≥6.0 ≥8.0 ≥8.0
Arakesmede uzalma % 00700 00700 00700 00700 00700 00700 ≥600 ≥500 00700 ≥600
Üýtgäp durýan mazmun % ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.60 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.60 ≤0.40
Eliň galyndysy (20 mesh) % ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
Reňkli bölejikler Kompýuter / 100g ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤20 ≤40 ≤40 ≤40
MI21.6190 ℃ g / 10min 2.0-3.0 3.0-4.0 5.0-7.0              

Model

Aýratynlyk

Arza

CPE135A

Iň ýokary molekulýar agramy, dar molekulýar agram paýlanyşy we gaty we ýarym ýumşak PVC önümleri üçin giňden ulanylýan gowy mehanika häsiýetleri bilen PVC penjire profilleri, diwar, turbalar, tagta we jaýlaryň eplenen plastinka we ş.m.

CPE7035

Highokary molekulaly agram we laýyk molekulýar agram paýlanyşy bilen we Tyrin 7000 ýaly. PVC penjire profilleri, diwar, turbalar, tagta we jaýlaryň eplenen plastinka we ş.m.

CPEK135

Amatly molekulýar agram we giň molekulýar agram paýlanyşy, orta plastifikasiýa tizligi bilen. PVC penjire profilleriniň çalt ekstruziýasy.

CPEK135T

Amatly molekulýar agram we giň molekulýar agram paýlanyşy bilen, çalt plastifikasiýa. PVC penjire profilleriniň çalt ekstruziýasy.

CPE3615E

Dinönekeý molekulýar agram we dar molekulýar agram paýlanyşy, plastifikasiýa çalt we Tyrin3615P ýalydyr. PVC penjire profilleri, turbalar, sanjym armaturlary we ýeke-täk material we ş.m.

CPE6035

Pes molekulaly agram we dar molekulýar agram paýlanyşy we Tyrin6000 ýalydyr. Film, profil, möhür zolaklary we tagta we ş.m.

CPE135C

Pes molekulaly agram we kristallylyk, ABS bilen oňat sazlaşykly we iň oňat akymlylygy bilen, model önümleri üçin ulanylýar, ýangynyň garşylygyny we täsir berkligini ýokarlandyryp biler.

Ameangyna çydamly ABS birleşmesi üçin.

CPE140C

Pes molekulaly agram we pes kristallylyk PVX film we list.

CPE2500T

Pes hlorly düzümi we kristallylygy, we Tyrin2500P ýalydyr. PVC penjire profilleri, diwar, turbalar, tagta we ş.m.

CPE6025

Pes hlorly we ýokary kristallylygy, umumy maksatly plastmassa, mysal üçin PE. Plastmassanyň plastifikasiýa öndürijiligini gowulandyryň we pes temperatura garşylygy we ozona garşylygy ýaly garrylyga garşylygy ýokarlandyryň.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary