Önümlerimiz

Poslama garşy material

 • Poliurea elastomerini spreý (SPUA)

  Poliurea elastomerini spreý (SPUA)

  Giriş Spreý poliurea elastomer (SPUA) daşky gurşawy goramak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin daşky gurşaw gurluşyk tehnologiýasydyr. Çalt bejermek galyplaryny gazanmak üçin ýörite pürküji enjamlar tarapyndan ýokary basyş astynda A we B iki görnüşli suwuklyk bilen çalt garylýar.Aýratynlyklary 100% gaty mazmun, daşky gurşawa arassa we üýtgäp durýan erginler ýok.Çydamly we dowamly poslama garşylyk, FRP, 3PE we epoksi we ş.m.-den has gowy, suw geçirmeýän ajaýyp öndürijilik, rulondan has gowy ...
 • çalt reaktiw spreý poliurea pol materialy

  çalt reaktiw spreý poliurea pol materialy

  Giriş DH831 senagat polunyň materialy çalt reaktiw pürküji poliurea elastomer materialy, Çalt reaktiw we emele geliş aýratynlyklaryna eýedir we egrem-bugram örtük .Bu ajaýyp suw geçirmeýän we korroziýa garşy we ýokary aşgarlyga garşy öndürijiligi bar .Eokary çeýeligi we uzalmagy bilen. Substrat ýykylan Programma DH831 senagat poly, eýwan goragy üçin dürli kärhana ussahanalarynda ulanylsa-da, üznüksiz integral bolup galýar ...
 • metal gurluşy antikorrosin materialy

  metal gurluşy antikorrosin materialy

  Giriş DH621 metal gurluşyna garşy poslama material, izokýanat ýarym prepolimerden, amin zynjyryny uzadýan, polieter, pigment we kömekçi enjamlardan ybarat poliurea materialy, ajaýyp antikroziýa häsiýeti we gurluşyk üçin aňsat ulanylýar.Programma DH621 metal gurluşyna garşy poslama material, nebit we himiýa senagaty pudagynda himiki ammar, duz howzy, polat material çig nebit tanky, o ... ýaly dürli metal himiki desgalaryň antikroziýasynda ulanylýar.
 • Elastik suw geçirmeýän material

  Elastik suw geçirmeýän material

  Giriş DH821 elastik suw geçirmeýän material, izosýanat, ýarym prepolimer, amin zynjyryny uzadýan, polietilen, pigment we kömekçi enjamlardan ybarat spreý poliurea elastomer materialy, daşky gurşawa arassa örtük materiallarynyň täze görnüşidir.Programma DH 821 elastik suw geçirmeýän material, esasan, üçek, suw howdany, basseýn, akwarium, tuneliň suw geçirijisi, bent, köprüler we suw tygşytlaýyş taslamalary ýaly beton desgalaryň suw geçirmezligi üçin ulanylýar, Watda hem ulanylýar ...
 • çakyşmaga garşy elastik material

  çakyşmaga garşy elastik material

  Giriş DH511 elastik çaknyşma garşy material, izosýannat ýarym prepolimerden, amin zynjyryny uzadýan, polietilen, pigment we kömekçi enjamlardan ybarat spreý poliurea elastomer materialydyr. Bu daşky gurşawa arassa örtük materialynyň bir görnüşidir.Programma DH511 elastik çaknyşma garşy material, deňiz tagtasyny, gämi duralgasyny, nawigasiýa belligini we bamper gämisini goramak üçin ýörite işlenip düzülendir, DH511 Elastik çaknyşma garşy materialdan ýasalan ýüzýän material hatda çökmez ...